اهداف ما

اهداف پایگاه اطلاعات سلامت روان دانشگاه

  • ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و به روز در حوزه سلامت روان ویژه جامعه دانشگاهی
  • افزایش سطح سواد سلامت زیر سیستم های دانشگاه از جمله دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان،  و نیز خانواده ها، کارشناسان، متخصصان حوزه سلامت و سایر علاقه مندان
  • ترویج فرهنگ علمی اقدامات مبتنی بر پژوهش و پژوهش های اقدام محور در حوزه سلامت و خدمات رسانی علمی و حرفه ای به دانشجویان
  • پاسخگویی به نیازهای سلامت  جامعه دانشگاهی به ویژه دانشجویان و کمک به توسعه فردی و رفتارهای سلامت بخش
  • به اشتراک گذاری اطلاعات و تجربه ها به صورت جامع
  • فراهم نمودن منبعی برای محتوای علمی به صورت چند رسانه ای به مخاطبین با سبک های مختلف یادگیری
  • ایجاد منبعی برای ارائه تازه ترین علمی در حوزه سلامت روان جامعه دانشگاهی